Temperatursammenligning Oslo - Stuttgart
__________________________________________________________                                   Oslo      Stuttgart
Gj.snitt for juli 2000:    17,7         19,4
Gj.snitt for juli 1999:    20,2         22,7

In Stuttgart war es in Juli 2000 durchschnittlich 1,7 Grad wärmer jeden Tag als in Oslo, und 11 Tage waren in Oslo wärmer als in Stuttgart.

In Stuttgart war es in Juli 1999 durchschnittlich 2,5 Grad wärmer jeden Tag als in Oslo, und 11 Tage waren in Oslo wärmer als in Stuttgart.
                                        Oslo      Stuttgart
Gj.snitt for august 2000:    17,6         22,9
Gj.snitt for august 1999:    18,6         21,7

In Stuttgart war es 2000 im Durchschnitt 5,3 Grad wärmer jeden Tag als in Oslo.
2 Tage waren in Oslo wärmer als in Stuttgart.

In Stuttgart war es 1999 im Durchschnitt 3,1 Grad wärmer jeden Tag als in Oslo.
4 Tage waren in Oslo wärmer als in Stuttgart.
                                               Oslo      Stuttgart
Gj.snitt for september 2000:    13,3         18,7
Gj.snitt for september 1999:    15,8         21,3

In Stuttgart war es 2000 im Durchschnitt 5,4 Grad wärmer jeden Tag als in Oslo.
2 Tage war in Oslo wärmer als in Stuttgart.

In Stuttgart war es 1999 im Durchschnitt 5,6 Grad wärmer jeden Tag als in Oslo.
1 Tag war in Oslo wärmer als in Stuttgart.

Im durchschnitt für die drei Monate Juli, August und September 1999 hat Stuttgart 3,7 Grad wärmer als Oslo gehabt.

Månedsoversikter - Monatsdiagramme

For 2001:

Januar   Februar   Mars   April   Mai   Juni

For 2000:

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

For 1999:

Juli   August   September   Oktober   November   Desember

Årsoversikt

Her kan du sjekke været i verden til enhver tid
Das Wetter in der Welt


På ski over de syd-tyske marker

Grafisk lay-out:
Gustav A. Gjessing
Odd Magne Hansen
Ronald E. Thauland
All tekst, bilder og grafikk: ©Brage Forlag

Goethes hjemmeside       Odd Magne Hansens hjemmeside       Home

Tyskland-siden