Dikt

Johann Wolfgang von Goethe


"GOETHE PÅ NORSK: Brage Forlag og gjendikteren Odd Magne Hansen presenterer nå den første samlingen av Johann Wolfgang von Goethes dikt på klassiske verseføtter oversatt til norsk. Det dreier seg om i alt 77 dikt av forskjellig lengde."

Bok-ekstra, Dagbladet
Dikttekster        Anmeldelser        Home

SØK OG KJØP: Johann Wolfgang von Goethe: Dikt
Til norsk ved Odd Magne Hansen