Temperatursammenligning Oslo - Stuttgart
__________________________________________________________


      Oslo     Stuttgart
Gjennomsnitt for november:       4,44,9

 Stuttgart hat im Durchschnitt 0,5 Grad wärmer am Tag als Oslo gehabt. 

 11 Tage waren in Oslo wärmer als in Stuttgart.

__________________________________________________________
Desember 1999


      Oslo     Stuttgart
Gjennomsnitt for desember:       -3,8+3,3

 Stuttgart war im Durchschnitt 7,1 Grad wärmer jeden Tag als Oslo. 

 2 Tage waren in Oslo wärmer als in Stuttgart.

Månedsoversikter - Monatsdiagramme
For 1999:   
 
For 2000:   


For 2001:   

Januar   Februar   Mars   April   Mai   Juni
Juli   August   September   Oktober   November   Desember

Januar   Februar   Mars   April   Mai   Juni

På ski over de syd-tyske marker

Grafisk lay-out:
Gustav A. Gjessing
Odd Magne Hansen
Ronald E. Thauland
All tekst, grafikk og informasjon: ©Brage Forlag

Goethes hjemmeside       Odd Magne Hansens hjemmeside       Home

Tyskland-siden
Besuche seit 20. Juni 2001
Die Norwegen-Seite