Temperatursammenligning Oslo - Stuttgart, våren 2000
__________________________________________________________


      Oslo     Stuttgart
Gjennomsnitt for april:       7,414,6

 Stuttgart war im Durchschnitt 7,2 Grad wärmer jeden Tag als Oslo. 

 1 Tag war in Oslo wärmer als in Stuttgart.

__________________________________________________________
Mai 2000


      Oslo     Stuttgart
Gjennomsnitt for mai:       15,419,2

 Stuttgart war im Durchschnitt 3,8 Grad wärmer jeden Tag als Oslo. 

 3 Tagen waren in Oslo wärmer als in Stuttgart.


__________________________________________________________
Juni 2000


      Oslo     Stuttgart
Gjennomsnitt for juni:       15,322,4

 Stuttgart war im Durchschnitt 7,1 Grad wärmer jeden Tag als Oslo. 

 2 Tagen waren in Oslo wärmer als in Stuttgart.


Månedsoversikter - Monatsdiagramme

For 2001:

Januar   Februar   Mars   April   Mai   Juni

For 2000:

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

For 1999:

Juli   August   September   Oktober   November   Desember

Årsoversikt

Her kan du sjekke været i verden til enhver tid
Das Wetter in der Welt

På ski over de syd-tyske marker

All tekst: ©Brage Forlag

Goethes hjemmeside       Odd Magne Hansens hjemmeside       Home

Tyskland-siden