Temperatursammenligning Oslo - Stuttgart
__________________________________________________________                                          Oslo    Stuttgart
Gjennomsnitt for oktober:    8,0         12,4

In Stuttgart war es im Durchschnitt 4,4 Grad wärmer jeden Tag als in Oslo.

2 Tage waren in Oslo wärmer als in Stuttgart.

Im durchschnitt für die vier Monate Juli, August, September und Oktober hat Stuttgart 3,9 Grad wärmer als Oslo gehabt.


Månedsoversikter - Monatsdiagramme
For 1999:   
 
For 2000:   


For 2001:   

Januar   Februar   Mars   April   Mai   Juni
Juli   August   September   Oktober   November   Desember

Januar   Februar   Mars   April   Mai   Juni

På ski over de syd-tyske marker

Grafisk lay-out:
Gustav A. Gjessing
Odd Magne Hansen
Ronald E. Thauland
All tekst, grafikk og informasjon: ©Brage Forlag

Goethes hjemmeside       Odd Magne Hansens hjemmeside       Home

Tyskland-siden
Besuche seit 20. Juni 2001
Die Norwegen-Seite