_______________________________________________________________

Euroen kommer - verden går under _______________________________________________________________

Tyske tidsskrifter selger nyttårsskrekk, men preker også framtidstro

Av Odd Magne Hansen
31. desember 1998

Til det nye året er skrekkeffekten tydeligvis vurdert som det fremste salgsincitamentet hos tyske redaktører. Farlige planetkonstellasjoner, og ditto Nostradamusprefetier i salgstydelige typer på førstesidene, sammen med fantasifulle tegninger, skal bringe angstkjøpslysten frem hos kvinner og menn med hang til denslags dommedagsdrømmer. Tyske redaktører tar 2000-årsskiftet på forskudd. Da kan man selge det to ganger.

Nåja, blar man videre i de litt mer seriøse trykksakene - og det er mange - så finner man de vanlige nyttårsforventningene som går igjen i pressen vært år. Og 1. januar 1999 gjør Euroen sitt inntog!

Overgangsperiode på 3 år, riktignok, men likevel. Ingen Euromynter eller sedler vil være å oppdrive før 1. januar 2002, og det er jo et hav av tid til. (Verden kan ha rukket å gå under mange ganger før den tid). Men fra den første i første 1999 kan vi be banken om å føre kontoen vår i Euro, og alle butikkene kan oppgi sine priser i Euro og Mark, selv om, som skrevet, Europengene lar vente på seg. Folk tar dermed Euroen med stoisk ro. Foreløpig.

Finansmarkedene, derimot, har hatt fulle arbeidsdager med å forberede ny valuta. All verdipapirhandel vil allerede fra årsskiftet foregå til Eurokurser, og aksjene får dermed omtrent halvert sine verdier over natten - uten børskrakk.

Roen ser dog nå ut til å ha bredd seg over finansverdenen - de fleste tror Euroen blir sterk, og mange tror sogar den blir en verdensvaluta som Dollarens like, og kanskje tar den likegodt innersvingen på Dollaren som verdens viktigste valuta? Visjonene er mange, og lommebøkene ikke lenger så magre som for et år siden. Vi har ny kanzler, ny forbundstrener i fotball, og færre arbeidsledige. Snøen ligger i høyere strøk, og Schmidt vinner i hoppbakken. Til og med Bayern München og Kaiserslautern hevder seg i Champions League. Så skitt med stjerner og planeter - vi lever nok videre også etter den lille pikante nyttårslesestunden...


Omregnings- og vekslingskursen ble kort før årsskiftet ugjenkallelig fastsatt til  
1 Euro = 1,95583 D-Mark


Kommentar til innføringen av sedler og mynter 1. januar 2002


All tekst: ©Brage Forlag

Goethes hjemmeside       Odd Magne Hansens hjemmeside       Home

Tyskland-siden