Langrenns-NM           Langrenns-NM           Langrenns-NM           Langrenns-NM           Langrenns-NM

ANNET STOFF
Innenriks
Utenriks
Økonomi
Rock
  Rolling Stones
  Michael Jackson
Vær
Sitatsiden


TIPS EN BEKJENT
om

Goethes blå
sonetter


OG EN KJÆR VENN
om

Erotiske
sonetter

 
 Forsiden  / rock-nyheter  / alpint  / baksiden  / Bundesliga-siden

Adelskalenderen for NM i langrenn

Publisert før NM 2005

Adelskalenderen i langrenns-NM, basert på olympisk poengberegning (7-5-4-3-2-1). Første tall er antall gull, og slik fortsetter det til antall 6. plasser. Tallet i parentes gjelder det året vedkommende først tok poeng. For menn er oversikten basert på norgesmesterskapene etter krigen. For kvinner fra 1955, da de kom med i NM.

MENN

Rangert etter olympisk poengberegning:

  1. Oddvar Brå                      16    4 6 5 4 0  179    (70)
 
2. Kristen Skjeldal                  9    5 7 2 4 3  130,5 (89)
 
3. Harald Grønningen              9    2 7 3 3 6  122    (58)
 
4. Vegard Ulvang                    9    6 2 3 3 3  119,5 (86)
  5. Bjørn Dæhlie                    12    5 1 1 0 0  116    (88)
 
6. Thomas Alsgaard                7  10 1 0 2 0  107    (93)
 
7. Hallgeir Brenden                 9   3 1 1 4 4     97    (51)
 
8. Pål Tyldum                         7   5 2 1 2 3     92     (67)
 
9. Odd-B. Hjelmeset              8   1 3 3 2 1     87    (96)
10. Sverre Stensheim                2   9 4 2 2 2     86,5 (56)

11. Tor Håkon Holte                5 5 3 3 1 2  85    (79)
12. Magne Myrmo                   2 5 8 0 4 3  82    (67)
13. Odd Martinsen                   4 2 7 2 3 3  81    (64)
14. Ivar Formo                         6 4 2 1 3 0  79    (72)
15. Martin Stokken                  5 5 1 3 2 1  78    (51)
16. Erling Jevne                        3 3 4 4 1 5  71    (87)
17. Reidar Hjermstad               4 3 2 3 4 1  69    (61)
18. Per Knut Aaland                 1 6 2 2 6 4  67    (76)
19. Lars-Erik Eriksen               4 3 3 2 2 0  65    (76)
20. Gjermund Eggen                 3 4 2 2 2 3  62    (66)

21. Pål Mikkelsplass                4 4 0 2 2 1  59    (80)
22. Sture Sivertsen                   3 2 3 1 5 2  58    (91)
23. Magnar Lundemo              1 3 3 5 3 3  57,5 (59)
24. Ole Ellefsæter                    3 1 2 6 2 1  57    (62)
25. Anders Eide                      2 4 2 1 5 0  55    (93)
26. Magnar Estenstad              6 1 0 0 1 3  52    (48)
27. Frode Estil                         1 3 2 4 4 2  52    (96)
28. Edvin Landsem                  1 2 4 4 3 1  51,5 (49)
29. Thorleif Vangen                 4 2 2 1 0 1  50    (46)
29. Håkon Brusveen                4 1 2 2 1 1  50    (53)
29. Krister Sørgård                 1 1 4 6 2 0  50    (92)

32. Jan Lindvall                       3 3 3 0 0 1  49    (78)
33. Johs. Harviken                   1 3 3 2 2 2  46    (67)
34. Terje Langli                       1 2 2 4 0 5  42    (86)
35. Tor Arne Hetland              2 3 0 1 3 2  40    (96)
36. Martin Hole                       2 1 4 0 1 2  39    (83)
36. Tore Bjonviken                  1 2 3 2 2 0  39    (98)
38. Tore Gullen                       2 2 1 1 1 2  35    (76)
39. Anders Bakken                 1 0 3 4 1 1  34    (77)
40. Einar Østby                       0 5 0 2 1 1  33,5 (59)

41. Jens A. Svartedal               1 1 3 2 1 1  33    (01)
42. Ove Aunli                          1 3 1 1 0 3  32    (78)
43. Anders Aukland                0 3 2 1 2 2  32    (94)
44. Lorns Skjemstad               1 2 0 2 2 2  29    (64)
44. Geir Holte                         0 3 0 1 4 3  29    (81)
46. Harald Maartmann             2 0 2 2 0 0  28    (50)

46. Erling Bjørn                       1 2 1 1 2 0  28    (55)
46. Olav Økern                       0 1 2 2 4 1  28    (46)
49. Per Olsen                          0 3 1 0 4 0  26,5 (54)
49. Egil Kristiansen                  0 2 1 0 4 0  26    (92)

51. Espen Bjervig                    0 0 3 3 0 4  25 (99)
52. Reidar Andreassen            2 1 0 1 0 2  24 (58)
53. Remi Andersen                  0 2 0 2 2 2  22 (96)
53. Håvard Solbakken             0 1 2 1 3 0  22 (99)
55. Erling Steineide                  1 0 0 2 3 2  21 (63)
56. Reidar Bekkemellem          0 0 3 1 2 1  20 (66)
56. Audun Nerland                  0 1 0 3 1 4  20 (70)
56. Sturla Brørs                       0 0 2 3 1 1  20 (87)
59. Håvard Bjerkeli                 1 1 0 0 3 1  19 (00)

60. Hallvard Eggset                 1 2 0 0 0 1  18 (46)
60. Ottar Gjermundshaug         1 1 0 2 0 0  18 (48)
60. Torgeir Bjørn                     0 0 0 5 1 1  18 (86)
63. Sigurd Brørs                      0 0 2 1 2 2  17 (90)

64. Jan J. Verdenius                0 1 2 1 0 0  16 (00)
64. Tore R. Hofstad                0 1 2 1 0 0  16 (02)
66. Gudmund Skjeldal             0 3 0 0 0 0  15 (91)
66. Håvard Skorstad               0 1 1 0 2 2  15 (98)
68. Arve Ulseth                       1 0 1 1 0 0  14 (46)
68. Leif Haugen                       1 0 1 1 0 0  14 (47)
68. Karl Kr. Aketun                0 0 2 1 1 1  14 (82)
68. Morten Brørs                    0 0 0 2 3 2  14 (98)


AKTIVE, MEN IKKE INNE PÅ LISTA:

Espen H. Bjerke                      0 0 1 2 1 0  12 (00)
John Kr. Dahl                          1 0 1 0 0 1  12 (03)
Frode Andresen                      0 1 1 0 0 0    9 (00)
Lars Berger                             1 0 0 0 0 0    7 (03)
Kristian Horntvedt                   0 1 0 0 0 0    5 (04)
Jørgen Aukland                       0 0 1 0 0 0    4 (02)
Krister Trondsen                     0 0 0 0 1 2    4 (01)
Børre Næss                             0 0 0 0 1 0    2 (04)
Ole E. Bjørndalen                    0 0 0 0 0 1    1 (00)
Trond Iversen                          0 0 0 0 0 1    1 (01)
Jan Egil Andresen                    0 0 0 0 0 1    1 (03)
Geir Ludvig Aasen                   0 0 0 0 0 1    1 (04)

 

Rangert etter antall medaljer:

  1. Oddvar Brå                     16   4 6 5 4 0  179    (70)
 
5. Bjørn Dæhlie                   12   5 1 1 0 0  116    (88)
 
3. Vegard Ulvang                  9   6 2 3 3 3  119,5 (86)
 
4. Kristen Skjeldal                 9   5 7 2 4 3  130,5 (89)
 
5. Harald Grønningen             9   2 7 3 3 6  122    (58)

 
6. Hallgeir Brenden                9   3 1 1 4 4    97    (51)
 
7. Odd-B. Hjelmeset             8   1 3 3 2 1    87    (96)
 
8. Thomas Alsgaard               7 10 1 0 2 0  107    (93)
 
9. Pål Tyldum                        7   5 2 1 2 3    92    (67)
10. Ivar Formo                        6   4 2 1 3 0    79    (72)

11. Magnar Estenstad              6 1 0 0 1 3  52    (48)
12. Tor Håkon Holte               5 5 3 3 1 2  85    (79)
13. Martin Stokken                 5 5 1 3 2 1  78    (51)
14. Pål Mikkelsplass                4 4 0 2 2 1  59    (80)
15. Lars-Erik Eriksen              4 3 3 2 2 0  65    (76)
16. Reidar Hjermstad              4 3 2 3 4 1  69    (61)
17. Odd Martinsen                  4 2 7 2 3 3  81    (64)
18. Thorleif Vangen                 4 2 2 1 0 1  50    (46)
19. Håkon Brusveen                4 1 2 2 1 1  50    (53)
20. Gjermund Eggen                3 4 2 2 2 3  62    (66)

21. Erling Jevne                       3 3 4 4 1 5  71    (87)
22. Jan Lindvall                       3 3 3 0 0 1  49    (78)
23. Sture Sivertsen                  3 2 3 1 5 2  58    (91)
24. Ole Ellefsæter                    3 1 2 6 2 1  57    (62)
25. Sverre Stensheim               2 9 4 2 2 2  86,5 (56)
26. Magne Myrmo                  2 5 8 0 4 3  82    (67)
27. Anders Eide                      2 4 2 1 5 0  55    (93)
28. Tor Arne Hetland              2 3 0 1 3 2  40    (96)
29. Tore Gullen                       2 2 1 1 1 2  35    (76)
30. Martin Hole                       2 1 4 0 1 2  39    (83)
31. Reidar Andreassen            2 1 0 1 0 2  24    (58)

 

 KVINNER:

Rangert etter olympisk poengberegning:

  1. Bente Skari                     16 7 7 2 2 4  184    (94)
  2. Anita Moen                     13 7 5 4 2 3  164,5 (88)
  3. Elin Nilsen                         8 8 7 8 5 3  161    (90)
  4. Trude Dyb.
Hartz              6 8 8 5 4 2  139    (87)
  5. Berit M. Lammedal         13 4 4 1 1 2  134    (65)
  6. Inger H. Nybråten             6 6 7 5 1 4  121    (80)
  7. Marit Myrmæl                   4 12 5 0 2 3  115  (73)
  8. Marit Mikkelsplass            6 7 4 2 6 3  113,5 (86)
 
9. Brit Pettersen                    7 6 6 2 0 1  110    (80)
10. Berit Aunli                       11 1 2 4 1 2  105,5 (73)

11. Hilde Gj. Pedersen            4 5 6 3 3 1  93 (99)
12. Ingrid Wigernæs                5 4 5 1 0 0  78 (60)
13. Anne Jahren                      4 3 2 5 4 1  75 (82)
14. Inger Aufles                       2 5 5 2 1 0  67 (64)
14. Marianne Dahlmo              2 4 4 3 3 2  67 (86)
16. Anette Bøe                        2 4 4 3 2 3  66 (79)
17. Maj Helen Sorkmo            0 1 6 5 5 3  63 (96)
18. Aslaug Dahl                       2 5 2 2 2 1  58 (69)
19. Nina Skeime                      3 2 1 5 1 3  54,5 (83)
20. Babben E. Damon             3 3 2 2 2 0  54 (59)

21. Katharina Mo Berge         2 1 4 3 3 3  53 (66)
22. Grete I. Nykkelmo            1 0 4 5 4 1  47 (81)
23. Inger Lise Hegge               2 3 1 2 2 2  45 (88)
24. Solveig Pedersen               0 4 3 1 3 0  41 (86)
25. Berit Johannessen              1 3 2 2 0 0  36 (74)
26. Marit Bjørgen                    0 3 2 2 3 1  36 (01)
27. Rakel Wahl                       2 1 1 3 0 0  32 (55)
28. Gina Regland                     0 1 5 1 0 1  29 (57)
29. Vigdis Rønning                  0 2 1 2 4 0  28 (76)

29. Anita Olsen Katnosa          0 2 1 2 2 4  28 (96)

31. Unni Fossen                      1 0 2 2 0 5  26 (74)
32. Vibeke Skofterud              1 0 2 3 0 1  25 (01)
33. Ingrid Kristiansen               0 2 0 1 4 3  24 (73)
34. Kjellfrid Brusveen              3 0 0 0 0 0  21 (55)
34. Valborg Østberg                0 1 0 3 2 3  21 (64)
34. Tone Dahle                        0 0 2 3 2 0  21 (65)
34. Eva Kjerstadmo                 0 2 0 2 2 0  21 (97)
38. Eli Vensås                          0 0 2 1 4 1  20 (60)
39. Kari Uglem                        1 0 1 1 1 2  18 (93)
40. Kine B. Bjørnås                 0 2 0 1 0 4  17 (01)

41. Marit Elveos                      0 0 0 2 1 7  15 (86)
41. Kathrine Rokke                 1 0 1 0 2 0  15 (92)
43. Mosse Piene                      1 0 0 1 1 1  13 (61)
43. Hilde Riis                           0 0 1 1 3 0  13 (79)

45. Anja R. Weum                   0 0 0 3 2 0  13 (01)
46. Grete Kummen                  1 0 1 0 0 1  12 (75)

47. Unni Ødegård                    1 0 1 0 0 1  12 (03)
48. Kristin M. Stemland           1 0 0 0 2 0  11 (04)
49. Anne Weimoth                   0 0 0 1 3 1  10 (68)
49. Marit Roaldset                   0 1 0 0 1 3  10 (98)
49. Ella Gjømle                        1 0 0 4 2 0  10 (01)

52. Mali K. Sjølie                    0 0 1 1 1 0    9 (71)
52. Gry Oftedal                       0 0 1 0 1 3    9 (81)
52. Rønnaug Schei                   0 0 0 1 1 4    9 (98)
52. Jannicke Østby                  0 1 1 0 0 0    9 (02)
52. Kristin S. Steira                 0 0 1 1 0 2    9 (02)
57. Kitty Dahl                          0 0 0 2 1 0    8 (77)
57. Berit Jenssen                      0 1 0 1 0 0    8 (79)
57. Lene Pedersen                   0 0 0 1 2 1    8 (87)
57. Ann Eli Tafjord                  0 0 2 0 0 0    8 (03)

Rangert etter antall medaljer:

 KVINNER:

 1. Bente Skari                      16 7 7 2 2 4  184    (94)
2. Anita Moen                       13 7 5 4 2 3  164,5 (88)
3. Berit M. Lammedal           13 4 4 1 1 2  134    (65)
4. Berit Aunli                         11 1 2 4 1 2  105,5 (73)
5. Elin Nilsen                           8 8 7 8 5 3  161    (90)
6. Brit Pettersen                      7 6 6 2 0 1  110    (80)
7. Trude Dybendal Hartz         6 8 8 5 4 2  139    (87)
8. Marit Mikkelsplass              6 7 4 2 6 3  113,5 (86)
9. Inger H. Nybråten               6 6 7 5 1 4  121    (80)
10. Ingrid Wigernæs                5 4 5 1 0 0    78    (60)

11. Marit Myrmæl                   4 12 5 0 2 3 115    (73)
12. Hilde Gj.
Pedersen            4   5 6 3 3 1   93    (99)
13. Anne Jahren                      4   3 2 5 4 1   75    (82)
14. Babben E. Damon             3   3 2 2 2 0   54    (59)
15. Nina Skeime                      3   2 1 5 1 3   54,5 (83)
16. Kjellfrid Brusveen              3   0 0 0 0 0   21    (55)
17. Inger Aufles                       2   5 5 2 1 0   67    (64)
18. Aslaug Dahl                       2   5 2 2 2 1   58    (69)
19. Marianne Dahlmo              2   4 4 3 3 2   67    (86)
20. Anette Bøe                        2   4 4 3 2 3   66    (79)

21. Inger Lise Hegge               2 3 1 2 2 2  45 (88)
22. Katharina Mo Berge          2 1 4 3 3 3  53 (66)
23. Rakel Wahl                       2 1 1 3 0 0  32 (55)
24. Berit Johannessen              1 3 2 2 0 0  36 (74)
25. Grete I. Nykkelmo            1 0 4 5 4 1  47 (81)
26. Vibeke Skofterud              1 0 2 3 0 1  25 (01)
27. Unni Fossen                      1 0 2 2 0 5  26 (74)
28. Kari Uglem                        1 0 1 1 1 2  18 (93)
29. Kathrine Rokke                 1 0 1 0 2 0  15 (92)
30. Grete Kummen                  1 0 1 0 0 1  12 (75)

31. Unni Ødegård                    1 0 1 0 0 1  12 (03)
32. Ella Gjømle                        1 0 0 4 2 0  10 (01)
33. Mosse Piene                      1 0 0 1 1 1  13 (61)

34. Kristin M. Stemland           1 0 0 0 2 0  11 (04)
35. Solveig Pedersen                0 4 3 1 3 0  41 (86)
36. Marit Bjørgen                     0 3 2 2 3 1  36 (01)
37. Vigdis Rønning                   0 2 1 2 4 0  28 (76)
38. Anita Olsen Katnosa          0 2 1 2 2 4  28 (96)
39. Eva Kjerstadmo                 0 2 0 2 2 0  21 (97)
40. Ingrid Kristiansen               0 2 0 1 4 3  24 (73)
41. Kine B. Bjørnås                 0 2 0 1 0 4  17 (01)

De merket med blå skrift er fortsatt aktive i sesongen 2006.
Kilder: Aftenposten og Norges Skiforbund.


Poengskala benyttet i
World Cup skiskyting

Plass  Poeng       Plass   Poeng

 1.  50   16. 15
 2.  46   17. 14
 3.  43   18. 13
 4.  40   19. 12
 5.  37   20. 11
 6.  34   21. 10
 7.  32   22.  9
 8.  30   23.  8
 9.  28   24.  7
10.  26   25.  6
	        
11.  24   26.  5
12.  22   27.  4
13.  20   28.  3
14.  18   29.  2
15.  16   30.  1


Bundesliga-siden

Johann W. Goethe-siden

Texte auf Deutsch

Store nyheter i Tyskland

Smånytt fra Tyskland

Tysklands-opplevelser

Brage Forlag-siden

Sitat-siden

Rock- og Pop-siden


Alpin-siden

Toppen av siden                 Home
   Her starter presentasjonen av Goethes blå sonetter       Lesernes anmeldelser        Hva er en sonett?
   En nyskrevet sonett       En sonett fra boken        Originaltekst til en Goethe-sonett        Anmeldelser
   Et løssluppent intervju       Odd Magne Hansens hjemmeside      Presentasjon av J. W. Goethe: Dikt   

All tekst er opphavsrettslig beskyttet. © Brage Forlag.