Temperatursammenligning Oslo - Stuttgart, 1. kvartal 2000
__________________________________________________________

      Oslo     Stuttgart
Gjennomsnitt for jan. 2000:       -0,31,9

 Stuttgart war im Durchschnitt 2,2 Grad wärmer jeden Tag als Oslo. 

 10 Tage waren in Oslo wärmer als in Stuttgart.

__________________________________________________________
Februar 2000

      Oslo     Stuttgart
Gjennomsnitt for feb. 2000:       0,16,8

 Stuttgart war im Durchschnitt 6,7 Grad wärmer jeden Tag als Oslo. 

 1 Tag war in Oslo wärmer als in Stuttgart.

__________________________________________________________
Mars 2000

      Oslo     Stuttgart
Gjennomsnitt for mars 2000:       3,38,3

 Stuttgart war im Durchschnitt 5 Grad wärmer jeden Tag als Oslo. 

 3 Tage waren in Oslo wärmer als in Stuttgart.


Månedsoversikter - Monatsdiagramme
For 1999:   
 
For 2000:   


For 2001:   

Januar   Februar   Mars   April   Mai   Juni
Juli   August   September   Oktober   November   Desember

Januar   Februar   Mars   April   Mai   Juni

På ski over de syd-tyske marker

Goethes hjemmeside       Tyskland-siden       Home


All tekst og grafikk: ©Brage Forlag