Okt. 1996    Kampen om å følge i Rommels spor      
Politikk som folkeforlystelse da Stuttgart valgte ny borgermester

Når Stuttgart velger ny borgermester, foregår det på en noe annen måte enn hos oss. Som for det meste annet i Tyskland, er Hitlers nazi-tid en meget viktig premiss-giver for dagens ordninger og tenkning - men med sterkt motsatt fortegn.

Kanzler Helmuth Kohl holdt en 45 minutters tale for den borgerlige kandidaten.

Liten demokratierfaring
Da Tysklands demokrati skulle gjenoppbygges i 1949, etter Hitlers tolv år ved makten, etterfulgt av et 4-årig alliert overherredømme, hadde tyskerne bare de tolv årenes demokratiske erfaring fra 1919 til 1933 å bygge på. Og så skjør som Weimar-republikken hadde vist seg å være, var det klart at en annen demokratisk modell måtte til. Tyskland stod heller ikke fritt til å velge styreform selv, mye ble diktert av okkupasjonsmaktene, og den kalde krigen førte til 40 års deling i Øst- og Vest-Tyskland.

"Demokratioverskudd"
Tyskland kan i dag med god grunn sies å være mer demokratisk styrt enn Norge (demokrati-overskudd). Den føderale modellen innebærer at landet er oppdelt i 16 delstater, som hver har eget parlament og egen regjering, i tillegg til forbundsparlamentet (Tysklands Storting) og -regjeringen i Bonn. Et omfattende demokratisk maktfordelingsprinsipp. Tanken er at jo bedre makten er fordelt, desto vanskeligere vil det være for en mann eller gruppering å tilrive seg diktatur.

Alle kan søke på jobben
Nederst på tre-trinnsstyringsmodellen befinner by- og landkommunene seg. Bystyret velges på vanlig "norsk" måte, men Stuttgarts borgermester velges ikke av bystyret, men direkte av folket. Den valgte borgermesteren utnevner deretter sitt byråd. Stillingen som borgermester utlyses gjennom en vanlig stillingsannonse. Alle kan søke på jobben. Lesningen av stemmeseddelen er derfor en temmelig interessant og underholdende beskjeftigelse.

Kappet kabelen - svarte skjermer
Ved valget den 20. Oktober stod 38 kandidater til valg. Blant dem var ikke Ask Burlefot, derimot Florian Burlafinger. Han fikk 0,0% av stemmene. Udo Bausch, hoffnarr, gjorde det bare litt bedre, med 0,1%. Til gjengjeld ble han tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus åtte dager før valget, fordi han hadde kappet fjernsynskablene mens de fem antatt best stemmesankende kandidatene deltok i en direkteoverført TV-debatt. Han ville delta i debatten, men ble avvist. Ti minutter inn i debatten fikk dermed samtlige debattilskuere i delstaten Baden-Württemberg svarte skjermer.

At den selvutnevnte hoffnarr ble utskrevet etter to dager, hører med til historien. Han var ikke syk, bare sint, lød diagnosen. En annen historie som omtaltes i avisene dagen etter udåden, var da Kurt Hager, funksjonær i kommunistpartiet KPD, den 15. februar 1933 på samme vis med øks kappet kabelen da Hitler fra Stuttgart ifølge Goebbels talte til 2 millioner lyttere. Hager ble senere politbyrå medlem i DDR. Hva hoffnarren måtte ende som, er foreløpig ganske utydelig skrevet i det blå...

Fornuft?
Kandidaten fra partiet "Forening for fornuftige borgere", Max Kaufmann, fikk 64 stemmer (0,0%). For "Partiet bibeltroe kristne" stilte Gerhard Heinzmann. Med 298 stemmer (0,1%), slo han hoffnarren med knapp margin. Om dette kan tolkes som at det står dårlig til både med fornuften og bibeltroen blant Stuttgarts befolkning, skal være usagt.

Hitler-dagbokforfalskneren stilte
Bedre gikk det med kunstmaleren, kunsthandleren og forfalskeren av Hitlerdagbøkene på 70-tallet, Konrad Kujau. Med sine 902 stemmer (0,4%), av de 394 100 stemmeberettige, ble det en 7. plass.

Folkemøte
For at kandidatene - mange totalt ukjente - skulle få en sjanse til å møte velgerne, ble det holdt et møte i en av byens store, flotte konsertlokaler, der hver av de 38 søkerne fikk 5 - fem - minutter til å presentere seg og sin politikk. Ved forrige valg ble møtet avbrudt av politiet, fordi det kom til tumulter mellom tilhengerne til ulike kandidater. I år, derimot, ble møtet en folkeforlystelse. En nær fullsatt sal lyttet, lo, applauderte og moret seg kostelig, tildels på kandidatenes bekostning.

Kandidat på soning
Heinz Trost, med handelsfagutdannelse, satte i gang med sportskommentatortempo, men dessverre, med utydelig uttale. Han hevdet at han hadde mye på hjertet, og derfor måtte lese fort. Dette var omtrent det eneste publikum oppfattet av hans politiske budskap. Da mikrofonen ble koblet ut etter fem minutter, fortsatte han ufortrødent videre. Ingen hørte et ord. Trost måtte fjernes. Stemmeseddelens siste kandidat, Axel Heinzmann, møtte ikke. Han satt på sin fengselscelle uten mulighet til å få fri. Yrkestittelen på valgseddelen var fange. Han sonet for ny-nazistiske forbrytelser. Ved valget ble det 1 promille.

Schuster med flest stemmer
Flest stemmer ved valget fikk Dr. Wolfgang Schuster, CDU, med 35,2%. Selveste Helmuth Kohl talte i 45 minutter på hans godt besøkte valgmøte på Rådhusplassen. Kandidaten for De Grønne, Rezzo Schlauch, kom oppsiktsvekkende nok, med 30,6%, på annenplass, foran SPD-mannen Rainer Brechtken (22,6%). Dieter Lieberwirth, med utseende som en ung Kennedy, fikk som representant for de tildels høyreekstremistiske Republikanerne for ham skuffende 3,1%.

Ingenting ble imidlertid avgjort. Ny valgomgang var 10. november. Siden ingen fikk mer enn 50% i første valgomgang, måtte omvalg til. Alle kunne delta på nytt, og siden også nye kandidater kunne melde seg, inneholdt stemmeseddelen denne gang 39 navn. Da hadde fem av de 20 nye søkerne blitt strøket fordi de ikke var gamle nok (25 år), og en fordi han manglet oppholdstillatelse. Elleve kandidater hadde gitt opp, og trakk seg fra 2. valgomgang. Borgermester ble den som da fikk flest stemmer. En interessant nypåmeldt søker var SPD-borgermesteren i en av de mindre nabobyene, Joachim Becker. SPD satte umiddelbart igang en offisiell prosess for å ekskludere ham fra partiet... Med to kandidater, hadde SPD nemlig ingen mulighet til å få borgermesteren. Derimot lå De Grønne godt an til for første gang i historien å få en borgermester i en storby.

For første gang etter at de nye EU-reglene ble innført, kunne 34 000 borgere fra andre EU-land, bosatt i Stuttgart, delta i valget. For øvrig er hver fjerde voksne innbygger, og hver tredje skoleelev, ikke-tysker. Brechtken og Schlauch går inn for å innføre dobbelt statsborgerskap, slik at de mange ikke-EU borgerne som bor i landet skal få stemmerett, uten å måtte oppgi sitt fødelandsstatsborgerskap.

Borgermesterens far var Hitlers beste kriger
Når Stuttgart nå skulle velge ny borgermester etter den populære Manfred Rommel, som har blitt gjenvalgt gjennom 21 år, og nå må tre tilbake pga. aldersgrensen, var det en begivenhet. Rommel er en grepa kar, og har ikke tatt synlig skade av at hans far ledet Afrika-feltoget til nazistene under krigen, og senere ble tvunget til selvmord, angeklagt for å være medskyldig i planleggingen av Hitler-attentatet i 1944. Fra Manfred Rommels nylig utgitte "politiske leksikon" sakser vi følgende aforisme: "Når en politiker som vet at ingen tror på noe av det han sier, sier sannheten, lyver han da?"

Valgresultatene kan leses på Internettadressen "http://www.stuttgart.de" med overskriften "OB-Wahl".

Det var en fargerik forsamling på Rådhusplassen da Kohl talte til folket.

Det gjelder å ha et lykkelig familieliv når man er den borgerlige kandidaten.                          Tekst og foto: Odd Magne Hansen
Et utvalg valgplakater:
Det gikk dårlig for Jesus i valget - 0,1% av stemmene.
Rødfarven ble for sterk for SPD-kandidaten Rainer Brechtken. Han druknet i den grønne bølgen.
Rezzo Schlauch har lykkes med å lose De 
Grønne mot sentrum, nesten uten protester.

OB står for Oberbürgermeister, som på norsk er det samme som borgermester.

Fire høye herrer samlet på ett podium. Fra venstre: Kohl, Rommel, Teufel, Schuster. Pluss Schusters kone.
Det er Dr. Wolfgang Schuster som her deler ut tulipaner til folket. Det er han som det nå i oktober 2012 skal velges etterfølger til. Etter å ha sittet i to perioder à 7 år, stiller han denne gangen ikke til valg.
Oversikt over artiklene til protestene mot underjordisk
sentralstasjon i Stuttgart

Det er stor oppstand i Stuttgart pga. det som kalles Stuttgart 21. Prosjektet antas av motstanderne å koste rundt 10 milliarder Euro, og går ut på bygge hele Hauptbahnhof under jorda. Byggetida vil være omtrent 10 år, og en del av Slottsparken blir helt lagt i grus, og anlagt annerledes etterpå, da med digre vinduer på plenene, så de reisende skal få dagslys der nede. Det foregår mandagsdemonstrasjoner med opptil 30 - 40 000 deltagere, og store politistyrker holder vakt døgnet rundt, hver dag. Politikostnadene er enorme. Det var ingen som kunne forutsi den voldsomme tilslutningen protestene, som har vært fredelige, har fått i brede lag av befolkningen.
(Av Odd Magne Hansen, 18.09.2010)
27. november 2011:
58,8% av de avgitte stemmene i folkeavstemningen i Baden-Württemberg i dag var for å gjennomføre byggingen av den underjordiske sentralstasjonen, prosjekt "Stuttgart 21", til 4,5 milliarder Euro.


19. sep. 2010:
30. sep. 2010:
30. sep. 2010:
04. okt. 2010:
05. okt. 2010:
16. okt. 2010:
04. nov 2010:
09. des. 2010:
24. des. 2010:
   Enorm protestbevegelse
   "Unntaksstilstand" i Stuttgart!
   Voldsomt politioppbud i natt
   Politisk jordskjelv i Stuttgart
   Politisk jordskjelv i hele Tyskland
   Stordemonstasjon på Schlossplatz i regn
   Gemyttene har roet seg i Stuttgart

   Folk åpner vinduet og skrangler protest - hver dag!
   Ulovlig telting i Schlosspark i hele vinter - julaften i snøvær!
Hjemmeside til en av motstandsgruppene mot Stuttgart 21
Kopfbahnhof-21.de
___________________________________________________________________________________

 

 JOHANN WOLFGANG VON GOETHE: DIKT